Предисловие
Защо да избера България?

 • една прекрасна земя на картата на Европа;
 • уникална природа – релефна мозайка от планини, равнини и хълмове, низини и море и отличен климат с четири сезона, всеки със собствено очарование;
 • прекрасно черноморско крайбрежие, начупено от множество заливи, полуострови, острови и приказни плажове;
 • изобилие от паметници на културата и исторически забележителности, повечето включени в световното културно-историческо наследство
 • Земя на кръстопът на цивилизации и култури;
 • Приветлив, гостоприемен народ с устрем към ново европейско самочувствие
 • Икономическа, политическа и етническа стабилност;
 • Висок икономически растеж с показатели по-високи от средноевропейските;
 • Новият инвестиционен рай на Европа - изключителна динамика и развитие с мащабни чуждестранни инвестиции.
 • Законодателна система, синхронизирана с европейската;
 • Финансова стабилност, ниска инфлация, либерално банкова жилищно- кредитна политика;
 • Възможности за множество системи за финансиране и разплащателни програми;

За България и розите

Древна и богата е историята на България – 13 века на битки, могъщество, възход и тежки изпитания. Страната, създадена от хан Аспарух със своето историческо минало, литература и изкуство, винаги е била част от европейската и световна цивилизационна култура. В миналото и настоящето, в бита и нравите, в традициите и културата на България съществуват невероятни и приказни неща, сляти във вълшебен калейдоскоп, който и придава самобитен и неповторим чар и я прави различна от останалите, прехвърляйки през времето и пространството ония видими и невидими мостове, които я свързват с другите земи и народи. Нашият стремеж е да покажем колкото е възможно повече от особения аромат, дух и магия на ПРИКАЗКАТА БЪЛГАРИЯ - 110 993 кв.м в центъра на Балканския полуостров с население 7,97 млн. души (2005г); земя на древен кръстопът между Европа и Азия; четири сезона в равнините и планините на Мизия, Тракия и Македония; земя, обработвана още от зората на човешката цивилизация, със славата на благословена за земеделие; страна със самобитен фолклор и над сто хиляди записани народни песни; характерно етно-звучене, белязано с магията на Орфей; танци с дионисиеви ритми и нестинарски огън; носии и украшения с неповторим колорит и магия; земята на траките, уханните рози, киселото мляко, величествени планини и прекрасно море, в която днес живеят прекрасни гостоприемни хора с ясна визия за европейското си бъдеще.

Българските земи са обитавани още през средния период на палеолита. Бронзовата епоха е свързана с траките, които оставят многобройни изключително богати археологически паметници, гробници, светилища и уникални златни съкровища.
През периода I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр. траките са покорени от Рим и земите им са превърнати в римска провинция. От 395 г. българските земи са включени в пределите на Византия. През 663 г., след разпадането на Велика България, част от прабългарите, под водачеството на хан Аспарух, преминават река Дунав и през 681 г. основават българската държава. През 864 г. при цар Борис I българите се покръстват и държавата става част от християнска Европа. През IX в. България приема учениците на Кирил и Методий, създатели на българската и славянската азбука. През 1396 г., след упорита съпротива, България пада под османска власт. Мирният договор, сключен в Сан Стефано на 3 март 1878 год. донася освобождението на България от близо петвековно османско владичество.
На 10 ноември 1989 г. след 45 годишно комунистическо управление България поема по пътя на демокрацията подчинявайки цялото си обществено и икономическо развитие на присъединяване към Европейския съюз.

България е парламентарна република. Народното събрание е върховен постоянно действащ орган. Държавният глава на републиката е президент.

На 2 април 2004 г. официално е обявено присъединяването на България към Северноатлантическия алианц (НАТО).
От 1 януари 2007 г. Република България е членка на Европейския съюз.